Головна сторінка

Карта сайту

Замовлення продукту

Передзамовлення продукту:
Я хочу отримувати інформацію про нові послуги Банку, акції та розіграші.
Я згоден на обробку моїх даних.
Замовити
* - Поля обов'язкові для заповнення

Конвертер валют

Купівля продаж через касу
Конвертація валюти
Я хочу:
UAH
UAH
USD
EUR
RUB
Курси валют на:
22 Січня 2021
Купівля продаж НБУ
USD 27.90 28.35 28.26
EUR 33.70 34.40 34.37
RUB 0.33 0.40 0.38
Я хочу конвертувати* :
USD
USD
EUR

* Конвертація валют євро / долар відбувається за курсом НБУ з урахуванням комісії АТ «Місто Банк» в розмірі 1%. Тільки для валют долар / євро.

Курси валют на:
22 Січня 2021
Купівля продаж НБУ
USD 27.90 28.35 28.26
EUR 33.70 34.40 34.37
RUB 0.33 0.40 0.38

Інформаційна служба

Інформація для клієнтів

Ключові характеристики банківських послуг
Депозити
Права клієнта
Про право клієнта на відмову від договору про надання банківської послуги, якщо таке право передбачено законом

АТ «Місто Банк» передбачає право Клієнта відмовитися від договору про споживчий кредит відповідно до Закону України «Про споживче кредитування». Повідомлення про відмову про споживчий кредит має бути подано у письмовому вигляді, при цьому, Клієнт зобов’язаний повернути банку грошові кошти одержані згідно з договором, сплатити проценти.

Відповідно до діючого законодавства України АТ «Місто Банк» передбачає право клієнта відмовитись від договору про надання банківської послуги у порядку та на умовах, передбачених законодавством та/або договором між АТ «Місто Банк» та Клієнтом.

Інформація про право Клієнта на відмову від договору про надання банківської послуги додатково буде доведена до відома Клієнта до моменту укладання відповідного договору шляхом надання Клієнту проекту відповідного договору та/або шляхом надання Клієнту доступу до тексту відповідного договору розміщеного на офіційному сайті АТ «Місто Банк» https://www.mistobank.com.ua.

Про можливість та умови дострокового розірвання договору про надання банківської послуги, а також спосіб такого розірвання договору

Наявність у Клієнта права достроково розірвати договір про надання банківської послуги, права дострокового виконання договору про надання банківських послуг, спосіб розірвання, а також наслідки таких дій визначається його умовами.

Зокрема, Банк передбачає право клієнта розірвати договір про надання банківської послуги, якщо інше прямо не передбачено у договорі, достроково виконати зобов’язання. Розірвання договору за ініціативою Клієнта можливе при відсутності заборгованості клієнта перед банком, розірвання клієнтом договору не звільняє його від обов’язку погасити в повному обсязі заборгованість в разі її наявності. Зобов'язання клієнта щодо погашення заборгованості перед АТ «Місто Банк» існують до повного їх виконання Клієнтом.

Інформація про можливість та умови дострокового розірвання договору про надання банківської послуги, спосіб такого розірвання додатково буде доведена до відома Клієнта до моменту укладання відповідного договору шляхом надання Клієнту проекту відповідного договору та/або шляхом надання Клієнту доступу до тексту відповідного договору розміщеного на офіційному сайті АТ «Місто Банк» https://www.mistobank.com.ua.

Попередження для клієнтів
Щодо можливих наслідків для клієнта в разі користування банківською послугою, або невиконання ним обов'язків згідно з договором про надання цієї банківської послуги

За невиконання умов договору про надання відповідної банківської послуги Клієнт несе відповідальність передбачену чинним законодавством України та відповідним договором. Наслідками невиконання Клієнтом обов'язків згідно з договором про надання відповідної банківської послуги може бути дострокове розірвання договору, відшкодування збитків, заподіяних Банку внаслідок невиконання Клієнтом своїх зобов’язань за договором, штрафні санкції, передбачені чинним законодавством та договором. Інформація щодо наслідків невиконання Клієнтом обов’язків згідно договору додатково буде доведена до відома Клієнта до моменту укладання відповідного договору шляхом надання Клієнту проекту відповідного договору та/або шляхом надання Клієнту доступу до тексту відповідного договору розміщеного на офіційному сайті АТ «Місто Банк» https://www.mistobank.com.ua.

Щодо можливих наслідків для клієнта в разі його несвоєчасного звернення до банку щодо повернення грошових коштів, залучених за договором банківського вкладу (депозиту)

Якщо вкладник не вимагає повернення суми строкового вкладу після закінчення строку, установленого цим договором, Договір вважається продовженим на умовах вкладу на вимогу . В такому випадку вклад та нараховані на нього відсотки переносяться банком на рахунок вкладу на вимогу за цим Договором і знаходяться на ньому до дня повернення коштів вкладнику.

Щодо заборони вимагати від клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від банку або спорідненої чи пов'язаної з ним особи як обов'язкову умову надання цих послуг (крім надання пакета банківських послуг)

Відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» (ст. 55) передбачено: «Банкам забороняється вимагати від клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від банку або від спорідненої чи пов'язаної особи банку як обов'язкову умову надання банківських послуг».

Щодо заборони внесення змін до укладених з клієнтами договорів в односторонньому порядку, якщо інше не встановлено договором або законом

Порядок внесення змін та доповнень до договору про надання відповідної банківської послуги визначається його умовами.

Сторона договору про надання відповідної банківської послуги, що вважає за необхідне внести зміни та/або доповнення до договору повідомляє про такий намір іншу сторону з зазначенням мотивації змін/доповнень, що пропонуються. Зміни та доповнення до договору вносяться у письмовій формі за згодою сторін, якщо інше не передбачено договором.

Зокрема, в Публічну пропозицію АТ «Місто Банк» на укладання договору про відкриття і обслуговування поточного рахунку фізичної особи та надання у використання спеціального платіжного засобу зміни вносяться шляхом направлення повідомлення Клієнту пропозиції на офіційному сайті банку, інформаційних дошках банку, виписках клієнта не пізніше ніж за 30 календарних днів до дати набуття чинності змінами. Клієнт, при незгоді зі зміною/доповненням умов Договору, повідомляє про це банк та має право розірвати відповідний договір.

Інформація про порядок внесення змін та доповнень до договору додатково буде доведена до відома Клієнта до моменту укладання відповідного договору шляхом надання Клієнту проекту відповідного договору та/або шляхом надання Клієнту доступу до тексту відповідного договору розміщеного на офіційному сайті АТ «Місто Банк» https://www.mistobank.com.ua.

Щодо можливості клієнта відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації

АТ «Місто Банк» інформує про право Клієнта відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації відповідно до Постанови Правління Національного банку України №141 від 28.11.2019.

Також до уваги клієнтів: АТ «Місто Банк» не здійснює рекламу своїх послуг через різні канали комунікації, наприклад, месенджери Telegram, Viber або WhatsApp.

Нагадуємо, що ознайомитися з усіма послугами АТ «Місто Банк», прочитати детальну інформацію про продукти або дізнатися про останні новини АТ «Місто Банк» ви можете на нашому сайті - https://www.mistobank.com.ua/.

Щодо підписання публічної пропозиції

Підписання клієнтом публічної пропозиції (оферти) передбачає надання Клієнтом згоди на умови надання банківських послуг, згідно укладеними з Банком публічних договорів.

Ознайомитися з Публічною пропозицією АТ «Місто Банк» можна за посиланням - Публічна пропозиція.

Рекомендації клієнтам
Щодо безпечного використання систем дистанційного обслуговування банку та уникнення випадків підвищеного ризику збитків для користувача електронного платіжного засобу

При роботі з системою "WEB-банкінг" Клієнт обов’язково повинен дотримуватись організаційних та загальносистемних правил.

 

Організаційні правила:

- Зберігати ключі ЕЦП тільки на рухомому носії інформації (дискета, диск, USB-накопичувач). Не використовувати один і той самий носій інформації для зберігання декількох ЕЦП. Завжди використовувати різні носії інформації, які зберігаються окремо.

-  Не розголошувати паролі ЕЦП, не записувати їх та не залишати їх у доступному місці, в тому числі там, де зберігаються ЕЦП. Пароль доступу до ключів ЕЦП не повинен зберігатися у відкритому вигляді (наприклад: записаним на папері, тощо).

-  Заборонено передавати носій інформації з ключами ЕЦП або розголошувати пароль до нього іншим особам. У вільний від роботи час зберігати носій інформації з ключами ЕЦП у сейфі.

- Використовувати більше одного ЕЦП для підписання платіжних документів. Наприклад, директора та головного бухгалтера.

- Обмежити доступ сторонніх осіб до комп’ютерів, з яких ведеться робота з системою "WEB-банкінг ".

- Не використовувати комп’ютер, з якого виконується робота з системою "WEB-банкінг ", для «серфінгу» в Інтернет, а також для перегляду сайтів «сумнівного» характеру.

- При введенні файлу ЕЦП та паролю у вікно входу до системи особливу увагу звертайте на правильне відображення назви ключа.

- Обмежити або унеможливити доступ персоналу, який не має відношення до роботи з WEB-банкінгом, до комп’ютерів, які використовуються для роботи з Системою.

- Не працювати на комп’ютері, з якого здійснюється робота з системою "WEB-банкінг", з правами системного Адміністратора.

-  Клієнт повинен контролювати стан розрахункових рахунків як мінімум 1-2 рази на день, навіть якщо не здійснює платіжні операції в системі.

- Клієнт повинен уникати виконання сумнівних програм, що маскуються під банківські та пропонують надати інформацію щодо ключа ЕЦП та паролю доступу до нього нібито для звірки. Не відповідати на електронні листи, ніби від банку, з проханням прислати для перевірки ЕЦП та паролі. Банк ніколи не робить запити секретної інформації у клієнтів.

- У разі виявлення сумнівних листів, програм чи будь-яких повідомлень Клієнт повинен проінформувати підрозділи інформаційної безпеки Банку офіційним листом та за телефоном, зазначеному у договорі.

- У разі прояви незвичайної поведінки програмного забезпечення  чи зміни в інтерфейсі програми, необхідно зателефонувати в банк і з’ясуйте, чи не пов’язані такі зміни з оновленням версії програмного забезпечення. В іншому випадку заблокувати ключі ЕЦП.

- Обов’язково звертатися до банку для блокування поточних ключів ЕЦП та виконувати процедуру створення нових ключів у випадках:

1) виявлення спроби компрометації ключів ЕЦП;

2) звільнення відповідальних співробітників, які мали чи могли мати доступ до файлів ЕЦП та комп'ютерам, з яких здійснюється робота з системою "WEB-банкінг", наприклад, директора, бухгалтера або ІТ-адміністратора.

- При відключенні Клієнта від системи "WEB-банкінг" відповідальність за знищення ключів ЕЦП покладається безпосередньо на Клієнта.

 

Загальносистемні правила (тобто вимоги до операційної системи):

- Використовувати на робочому місці ліцензійні засоби антивірусного захисту відомих виробників. Антивірус повинен бути налаштований на регулярне автоматичне оновлення антивірусних баз, регулярне сканування всіх локальних дисків і постійний моніторинг операцій з файлами (як читання, так і запис), інтернет-трафіку та локальних поштових баз.

- Використовувати між мережеві екрани (фаєрволи) для запобігання атак на комп’ютери користувачів зовні та перешкоди несанкціонованим передачам даних з комп’ютера користувача до мережі Інтернет, у тому числі стандартний, що входить до поставки системи MS Windows, проте банк рекомендує використовувати комерційні програми.

- Використовувати програмне забезпечення для захисту від програм-шпигунів та сканерів клавіатур.

- Не вимикати автоматичне оновлення операційної системи. Банк наполегливо рекомендує використовувати ліцензійні операційні системи.

- Не зберігати секретні дані, у тому числі ЕЦП безпосередньо на комп’ютері. Для цього використовувати змінні накопичувачі (флеш карти та ін.), які зберігати у безпечному місці.

- Не використовувати для роботи в Інтернет та у системі "WEB-банкінг" не перевірені комп'ютери (наприклад, у інтернет-кафе), на яких може бути встановлено шкідливе ПЗ.

- Налаштувати ваш інтернет-браузер для заборони: автоматичного завантаження файлів з мережі Інтернет; автоматичного запуску файлів із мережі Інтернет; автоматичного завантаження не підписаних елементів ActiveX. Збільшити рівень безпеки браузера до максимального.

- Не встановлювати та не зберігати підозрілі файли, отримані з ненадійних джерел, завантажені з невідомих web-сайтів, прислані електронною поштою, отримані в телеконференціях та через програми миттєвих повідомлень (ICQ та ін.) Такі файли краще негайно видаляти. У випадку необхідності завантаження файлу, переконайтесь, що він перевірений за допомогою антивірусу.

 

Банк не несе відповідальності за збереження клієнтських ключів ЕЦП, які знаходяться у Клієнта, і можливі фінансові втрати у випадку виконання платіжних документів, ініційованих неуповноваженими особами, підписаних клієнтським Електронним Цифровим Підписом, адже Клієнт відповідає за зберігання та використання.

Щодо виявлення фішингових веб-сайтів та посилання на сторінку офіційного Інтернет-представництва Національного банку, на якій розміщено перелік власних веб-сайтів банків

При роботі з системою завжди звертайте увагу на адресу сайту системи. Правильна адреса виглядає так: https://ibank.mistobank.com.ua/web, або https://ibank2.mistobank.com.ua/web.

 

Звертайте увагу на префікс адреси https - він каже про наявність захищеного зв'язку з банком.

 

Впевнитися у тому, що ви знаходитеся на справжньому сайті можна, перевіривши SSL-сертифікат безпеки, клікнувши на іконці «замок», яка зазвичай розташована поряд з рядком адреси браузера або на його статусному рядку внизу вікна.

 

На сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку розміщено перелік власних веб-сайтів банків: https://bank.gov.ua/ua/supervision/institutions/20966466

Обов'язкові повідомлення
Щодо необхідності негайного інформування клієнтом банку про втрату електронного платіжного засобу

У разі виникнення підозри, що ключ ЕЦП був викрадений або скомпрометований, Клієнт повинен:

- терміново звернутись до підрозділу інформаційної безпеки Банку для заблокування скомпрометованого ключа (офіційним листом, в тому числі наданим у випадку терміновості засобами факсимільного зв‘язку чи електронною поштою);

- згенерувати новий ключ ЕЦП.

Щодо несанкціонованого доступу або зміну інформації клієнта в системах дистанційного обслуговування та виявлених фішингових веб-сайтів або отриманих відомостей подібного змісту

У разі несанкціонованого доступу або зміну інформації клієнта в системах дистанційного обслуговування та виявлених фішингових веб-сайтів або отриманих відомостей подібного змісту терміново звернутись до підрозділу інформаційної безпеки Банку для заблокування скомпрометованого ключа (офіційним листом, в тому числі наданим у випадку терміновості засобами факсимільного зв‘язку чи електронною поштою.

Порядок дій банку
Порядок дій банку в разі невиконання клієнтом обов'язків згідно з договором про надання банківських послуг

Банк дотримується правила вирішення спорів, що виникають у процесі виконання умов договору, шляхом переговорів з Клієнтом. Ці спори вирішуються у позасудовому порядку, встановленому чинним законодавством України: особисті зустрічі, телефоні розмови, листування тощо. У разі недосягнення згоди між Клієнтом і АТ «Місто Банк» шляхом переговорів, ці спори вирішуються у судовому порядку, визначеному законодавством України.

Типові договори для фізичних осіб та Публічна пропозиція
Депозити
Платіжні картки
Індивідуальні сейфи
Цінні папери
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб
ФГВФО

АТ «Місто Банк» є учасником Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. На виконання вимог Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», АТ «Місто Банк» повідомляє клієнтів про розміщення на офіційній сторінці Фонду інформації щодо умов гарантування Фондом відшкодування коштів за вкладом. Більше дізнатися про Фонд на сайті АТ «Місто Банк» можна у розділі Фонд гарантування вкладів - https://www.mistobank.com.ua/ua/p_fg/.

Порядок розгляду банком звернень
Загальна інформація щодо розгляду звернень

Ваші звернення є дуже важливими для Банку, тому ми завжди відкриті для спілкування з Вами - своїми Клієнтами, адже завдяки отриманій від Вас інформації ми можемо зробити обслуговування в Банку ще більш комфортним та зручним.

 

З метою задоволення законних вимог своїх клієнтів Банк забезпечує кваліфікований та своєчасний розгляд Ваших звернень.

 

Розгляд звернень клієнтів Банк проводить відповідно до норм чинного законодавства України та внутрішніх документів Банку. 

 

Відповідальний підрозділ Банку за координацію роботи в цілому по Банку щодо розгляду звернень клієнтів та надання відповідей за результатами їх розгляду – Управління по обслуговуванню фізичних осіб.

 

Ви маєте право надати звернення, що стосуються роботи Банку, особисто або через іншу уповноважену на це особу в усіх місцях надання послуг клієнтам Банку, будь-яким зручним для Вас способом:

  - АТ «Місто Банк» - 65009, м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 11;

  - Краматорське відділення АТ «Місто Банк» - 84300, м. Краматорськ, вул. Двірцева, 26;

  - Маріупольське відділення АТ «Місто Банк» - 87525, м. Маріуполь, вул. Будівельників, 75;

  - Дніпровське відділення АТ «Місто Банк» - 49044, м. Дніпро, вул. Виконкомівська, 13, оф. 29;

  - Київська філія АТ «Місто Банк» -  04053, м. Київ, пров. Несторівський, №6-А;

  - Відділення №1 Київської філії АТ «Місто Банк» - 01135, м. Київ, проспект Перемоги, 11.

 • надіслати звернення в електронному вигляді:
 • звернутись за телефонами (вартість дзвінків – згідно тарифів Вашого оператора):

  - АТ «Місто Банк» - (048) 711-67-77;

  - Краматорське відділення АТ «Місто Банк» - (06264) 44908, 44909;

  - Маріупольське відділення АТ «Місто Банк» - (0629) 412072, 412074;

  - Дніпровське відділення АТ «Місто Банк» - (056) 744-73-74, (056) 720-92-89;

  - Київська філія АТ «Місто Банк» -  (044) 284-10-69;

  - Відділення №1 Київської філії АТ «Місто Банк» - (044) 390-08-05.

 • звернутись за допомогою «Гарячої лінії»:

  Телефон гарячої лінії: (048) 711-67-77

  Режим роботи гарячої лінії:

  пн. – чт.: з 09:00 до 18:00
  пт.: з 09:00 до 16:45
  перерва: з 13:00 до 13:45

 • звернутись за допомогою сервісу «Зворотній зв'язок» у розділі «Контакти» на офіційному сайті Банку (за посиланням https://www.mistobank.com.ua/ua/bank-contacts/);

У разі Вашого звернення, будь ласка, зазначте своє прізвище, ім’я, по батькові, місце Вашого проживання, засіб зв’язку з Вами  та суть порушеного питання.

 • записатись на особистий прийом до Голови Правління Банку, заступників Голови Правління Банку, директора Філії Банку, заступника директора Філії Банку, начальників відділень Банку.

АТ «Місто Банк» - м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 11

телефон для запису на прийом: (048) 711-67-77

пн. – чт.: з 10:00 до 16:00
пт.: з 10:00 до 15:00
перерва: з 13:00 до 13:45

 

Краматорське відділення АТ «Місто Банк» - м. Краматорськ, вул. Двірцева, 26

телефон для запису на прийом начальника відділення: (06264) 44908, 44909

пн. – чт.: з 10:00 до 16:00
пт.: з 10:00 до 15:00
перерва: з 13:00 до 13:45

 

Маріупольське відділення АТ «Місто Банк» - м. Маріуполь, вул. Будівельників, 75

телефон для запису на прийом начальника відділення: (0629) 412072, 412074

пн. – чт.: з 10:00 до 16:00
пт.: з 10:00 до 15:00
перерва: з 13:00 до 13:45

 

Дніпровське відділення АТ «Місто Банк» - м. Дніпро, вул. Виконкомівська, 13, оф. 29

телефон для запису на прийом начальника відділення: (056) 744-73-74, (056) 720-92-89

пн. – чт.: з 10:00 до 16:00
пт.: з 10:00 до 15:00
перерва: з 13:00 до 13:45

 

Київська філія АТ «Місто Банк» - м. Київ, пров. Несторівський, № 6-А

телефон для запису на прийом директора Філії Банку: (044) 284-10-69

пн. – чт.: з 10:00 до 16:00
пт.: з 10:00 до 15:00
перерва: з 13:00 до 13:45

 

Під час попереднього запису на особистий прийом Вам необхідно повідомити:

 • прізвище, ім’я та по батькові;
 • місце проживання;
 • засіб зв’язку;
 • зміст порушеного питання;
 • до яких посадових осіб Банку зверталися і яке прийнято рішення з порушеного питання.

Голова Правління Банку, заступники Голови Правління Банку, директор Філії Банку, заступник директора Філії Банку, начальники відділень проводять особистий прийом клієнтів відповідно до Закону України «Про звернення громадян». У відділеннях Банку уповноваженими особами на особистий прийом клієнтів є начальники відділень. Особистий прийом клієнтів проводиться в робочі дні (пн. – чт.: з 10:00 до 16:00; пт.: з 10:00 до 15:00; перерва з 13:00 до 13:45) за місцезнаходженням установи Банку.

 

Відповідно до ст. 20 Закону України «Про звернення громадян» Ваші звернення розглядатимуться Банком та вирішуватимуться у термін не більше одного місяця з дня отримання, а ті, які не потребують додаткового вивчення, - невідкладно, але не пізніше 15 днів з дня їх отримання. Якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо, Голова Правління Банку/директор Філії Банку або їх заступники відповідно визначають термін розгляду, але не більше 45 днів. При наявності обґрунтованої письмової вимоги клієнта, термін надання відповіді може бути скорочений.

 

Статус обробки Вашого звернення можна дізнатись зателефонувавши до АТ «Місто Банк»: (048) 711-67-77 (вартість дзвінків – згідно тарифів Вашого оператора).

 

Також повідомляємо, що згідно з Інструкцією про організацію розгляду звернень та особистого прийому громадян у Національному банку України, затвердженою Постановою НБУ №18 від 01.03.2018, у разі необхідності, Ви маєте право на звернення до Національного банку України щодо вирішення порушених у зверненні питань, уключаючи випадки, якщо банк не надав відповідь на звернення в установлений законодавством України термін для розгляду звернень або отримана відповідь не задовольнила клієнта. З порядком подання звернень до Національного банку можна ознайомитись в розділі «Звернення громадян» офіційного Інтернет-представництва Національного банку за посиланням https://bank.gov.ua/ua/contacts-details#section-2.

 

Інформуємо Вас, що посадові особи Банку несуть відповідальність згідно із законодавством України за:

 • відмову в прийнятті та розгляді звернення;
 • порушення терміну розгляду звернення;
 • інші порушення права клієнта на звернення.

З метою дотримання зобов’язання Банку щодо збереження банківської таємниці, інформація про клієнтів Банку може бути надана третій особі виключно в межах та в обсязі, визначених чинним законодавством.

 

Наголошуємо, що звернення до установи Банку або Національного банку не позбавляє Вас права на звернення до суду відповідно до законодавства України за захистом своїх прав та інтересів.

 

Порядок розгляду звернень

Клієнт, незалежно від каналу звернення до Банку, повинен повідомити у зверненні детальну інформацію про себе, для можливості ідентифікації, предмет/причину звернення до Банку, зазначити яким чином хоче отримати відповідь.

 

Звернутись до Банку можна через наступні канали:

 

1) засобами поштового зв’язку 

 

Письмове звернення може бути направлене до Банку через поштового оператора. Лист потрібно адресувати на ім’я Голови Правління Банку, заступника Голови Правління Банку, директора Філії Банку, заступника директора Філії Банку, начальника відділення Банку, до повноважень якого належить вирішення порушених у зверненні питань. 

    

Офіційний лист повинен відповідати вимогам Закону України «Про звернення громадян» (далі - Закон), а саме: у зверненні має бути зазначено прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання клієнта, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати.

 

2) засобами інтернет

 • направити звернення на електронну адресу: АТ «Місто Банк» - office@mbank.sky.od.ua; Київська філія АТ «Місто Банк» - secretar@mistobank.kiev.ua.
 • звернутись за допомогою сервісу «Зворотній зв'язок» у розділі «Контакти»  на офіційному сайті банку (за посиланням https://www.mistobank.com.ua/ua/bank-contacts/);

3) надати особисто або через іншу уповноважену на це особу

 

4) письмове звернення можна залишити в АТ «Місто Банк», Філії або відділенні Банку. Повний перелік відділень Банку, їх адреси та розклад роботи розміщено на офіційному сайті Банку https://www.mistobank.com.ua/ua/branch/, в розділі «Відділення та банкомати»;

 

Офіційна відповідь по суті буде надана в термін передбачений Законом, якщо клієнт написав письмове звернення до Банку, яке відповідає вимогам чинного законодавства. Відповідь буде надана на поштову адресу клієнта, або іншим каналом зазначеним у зверненні (по телефону, на електронну адресу, при особистому візиті до установи Банку).

 

5) звернувшись за телефонами (вартість дзвінків – згідно тарифів оператора)

 

6) шляхом запису на особистий прийом

 

Голова Правління Банку, заступник Голови Правління Банку, директор Філії Банку, заступник директора Філії Банку, начальник відділення Банку проводять особистий прийом клієнтів відповідно до вимог Закону України «Про звернення громадян». Особистий прийом клієнтів проводиться в робочі дні (пн. – чт.: з 10:00 до 16:00; пт.: з 10:00 до 15:00) за місцезнаходженням установи Банку.

 

Записатись на особистий прийом до Голови Правління Банку, заступника Голови Правління Банку, директора Філії Банку, заступника директора Філії Банку, начальника відділення Банку можна за телефонами.

 

Якщо вирішити порушені в усному зверненні питання безпосередньо на особистому прийомі неможливо, воно розглядається у тому ж порядку, що й письмове звернення. Про результати розгляду клієнт повідомляється письмово або усно, за бажанням клієнта.

Політика запобігання конфліктам інтересів банку
Положення про управління конфліктом інтересів АТ «Місто Банк»
Порядок та процедура захисту персональних даних
Політика захисту персональних даних
Кодекс поведінки (етики)
Кодекс поведінки (етики) працівників АТ «Місто Банк»
Порядок визначення процентних ставок
Порядок визначення процентних ставок

Вартість, ціну (тарифи, процентні ставки), порядок сплати, період, протягом якого вони застосовуються, та розмір після завершення цього періоду залежно від виду банківської послуги (депозитів, кредитів тощо) визначаються умова, які зазначені в ключових характеристиках цих банківських послуг.

 

Порядок визначення процентних ставок для вкладів (депозитів):

Процентні ставки за вкладними (депозитними) операціями фізичних осіб в залежності від суми і строку у банку визначаються, керуючись внутрішніми нормативними документами, нормативно-правовими актами Національного банку на підставі середньоринкових процентних ставок та затверджуються рішенням Комітету з питань управління активами та пасивами АТ «Місто Банк» (надалі - КУАП).

Прибуток, отриманий від вкладних (депозитних) операцій підлягає оподаткуванню доходів, згідно чинного законодавства України.

Додаткові та супутні послуги, пов’язані із наданням послуг із залучення банківського вкладу (депозиту) – відсутні.

 

Порядок визначення процентних ставок для кредитування:

Відсоткові ставки за кредитами затверджуються Кредитним комітетом окремо по кожному договору та встановлюються в залежності від середньої величини вартості залучених ресурсів на момент надання кредиту.

Фактичне значення реальної річної процентної ставки за кредитом буде залежати від індивідуальних умов кредитування (суми кредиту, строку, спеціальних умов за продуктом тощо).

Платіжні картки
У разі втрати картки.

Негайно заблокуйте картку за номерами телефону:

call-центр:              0 800 505 555 (цілодобово),

                               +38 044 290 9310 (для дзвінків з-за кордону, цілодобово),

                               або:

АТ «Місто Банк»:   +38 048 714 3979.

Далі зверніться до Банку для випуску дубліката картки особисто або за номером телефону: +38 048 714 3979.

У разі неможливості здійснення операцій з карткою.

Зверніться для з'ясування та усунення причин відмови в проведенні операції за номерами телефону:

call-центр:              0 800 505 555 (цілодобово),

                               +38 044 290 9310 (для дзвінків з-за кордону, цілодобово),

                               або:

АТ «Місто Банк»:   +38 048 714 3979.

У разі втрати PIN-коду.

Зверніться для випуску дубліката PIN-коду за номером телефону АТ «Місто Банк»: +38 048 714 3979.

У разі невірного введення PIN-коду протягом трьох разів підряд.

Зверніться для розблокування картки за номерами телефону:

call-центр:              0 800 505 555 (цілодобово),

                               +38 044 290 9310 (для дзвінків з-за кордону, цілодобово),

                               або:

АТ «Місто Банк»:   +38 048 714 3979.

У разі виїзду за кордон.

Повідомте заздалегідь країну та термін перебування за кордоном за номерами телефону:

call-центр:              0 800 505 555 (цілодобово),

                               +38 044 290 9310 (для дзвінків з-за кордону, цілодобово),

                               або:

АТ «Місто Банк»:   +38 048 714 3979.

У разі здійснення регулярних операцій в мережі Internet.

Повідомте про необхідність здійснення операцій в мережі Інтернет за Вашою карткою за номерами телефону:

call-центр:              0 800 505 555 (цілодобово),

                               +38 044 290 9310 (для дзвінків з-за кордону, цілодобово),

                               або:

АТ «Місто Банк»:   +38 048 714 3979.

У разі активного користування карткою (наприклад: 5 операцій на протязі години, або 10 операцій протягом доби).

Повідомте про необхідність тимчасового відключення системи безпеки по Вашій картці на необхідний Вам термін за номерами телефону:

call-центр:              0 800 505 555 (цілодобово),

                               +38 044 290 9310 (для дзвінків з-за кордону, цілодобово),

                               або:

АТ «Місто Банк»:   +38 048 714 3979.

У разі здійснення оплати чи отримання готівкою великої суми.

Повідомте про необхідність тимчасового збільшення розміру встановленого ліміту на зняття готівки або безготівкових розрахунків на необхідний Вам термін за номерами телефону:

call-центр:              0 800 505 555 (цілодобово),

                               +38 044 290 9310 (для дзвінків з-за кордону, цілодобово),

                               або:

АТ «Місто Банк»:   +38 048 714 3979.

У разі вилучення картки банкоматом.

Заблокуйте Вашу картку за номерами телефону:

call-центр:  0 800 505 555 (цілодобово),

                   +38 044 290 9310 (для дзвінків з-за кордону, цілодобово).

Запишіть дані банкомату (номер, адресу, назву банку) та зверніться до АТ «Місто Банк» для повернення картки або випуску її дублікату за номером телефону: +38 048 714 3979.

У разі отримання телефонних дзвінків від імені Банку / лотереї / правоохоронних органів / благодійного фонду, які вимагають надати реквізити картки (PIN-код, CVV / CVC-код, термін дії, ім'я на картці, секретний код з SMS).

Негайно припиніть розмову. Співробітники Банку ніколи не запитують реквізити Вашої картки. У разі повторення подібних випадків, повідомте про це АТ «Місто Банк» за номером телефону: +38 048 714 3979.

Інформаційні матеріали для банківських клієнтів на тему психологічного шахрайства з використанням методів соціальної інженерії

Фінансовий моніторинг
Встановлення кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) :

Відповідно до ст. 64-1 Господарського кодексу України (далі - ГКУ), усі підприємства, крім державних та комунальних підприємств, зобов’язані встановлювати свого кінцевого бенефіціарного власника, регулярно оновлювати і зберігати інформацію про нього та надавати її державному реєстратору, у випадках та в обсязі, передбачених законом. У разі відсутності у юридичної особи кінцевого бенефіціарного власника (контролера), у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника (учасника), якщо засновник (учасник) - юридична особа, подаються відомості про його відсутність.

 

Цей обов’язок розповсюджується не тільки на новостворені підприємства, але й на ті, що зареєстровані раніше. Передбачено, що юридичні особи, зареєстровані до набрання чинності Законом від 14.10.2014 р. № 1701-VII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо визначення кінцевих вигодоодержувачів юридичних осіб та публічних діячів», зобов’язані подати державному реєстратору відомості про свого кінцевого бенефіціарного власника (контролера), у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) їх засновника (учасника), якщо засновник (учасник) - юридична особа, або про відсутність такого кінцевого бенефіціарного власника – упродовж 10-ти місяців з дня набрання чинності цим Законом. Закон набрав чинності 25 листопада 2014 р., тобто до 25.09.2015 р. юридичні особи повинні розкрити інформацію про своїх кінцевих бенефіціарів.

Хто звільняється від обов’язку подавати інформацію про кінцевого бенефіціарного власника?

1) юридичні особи, до реєстраційної картки на проведення державної реєстрації яких інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) не включається відповідно до ч. 1 ст. 24 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців";

 

2) юридичні особи, засновниками (учасниками) яких є виключно фізичні особи, якщо кінцеві бенефіціарні власники (контролери) таких юридичних осіб збігаються з їх засновниками (учасниками). У такому разі засновники (учасники) - фізичні особи є бенефіціарними власниками (контролерами) такої юридичної особи.

 

Закон передбачає і загальні виключення з правила – звільняються від обов’язку подавати інформацію про кінцевого бенефіціарного власника та структуру власності політичні партії, творчі спілки та їх територіальні осередки, адвокатські об’єднання, торгово-промислові палати, релігійні організації, державні та комунальні підприємства, державні органи, органи місцевого самоврядування та їх асоціації.

Хто такий кінцевий бенефіціарний власник?

Відповідно до ст. 1 Закону від 14.10.2014 р. № 1702-VII «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», кінцевий бенефіціарний власник (контролер) – це фізична особа, яка незалежно від формального володіння має можливість здійснювати вирішальний вплив на управління або господарську діяльність юридичної особи безпосередньо або через інших осіб. Вплив може здійснюватися, зокрема, шляхом:

 

 • реалізації права володіння або користування всіма активами чи їх значною часткою,
 • права вирішального впливу на формування складу, результати голосування, а також вчинення правочинів, які надають можливість визначати умови господарської діяльності,
 • права давати обов’язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління,
 • прямого або опосередкованого (через іншу фізичну чи юридичну особу) володіння однією особою самостійно або спільно з пов’язаними фізичними та/або юридичними особами часткою в юридичній особі у розмірі 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі.

При цьому кінцевим бенефіціарним власником не вважається особа, яка є агентом, номінальним утримувачем (власником) або є посередником щодо такого права.

 

Якщо підсумувати, то кінцевим бенефіціарним власником (контролером) може бути фізична особа, яка не обов’язково володіє часткою у розмірі 25 чи більше відсотків статутного капіталу компанії, але яка має можливість здійснювати вирішальний вплив на управління або господарську діяльність компанії у спосіб, визначений Законом. Така думка міститься в Протоколі засідання Робочої групи з розгляду проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу – небанківських установ від 5 березня 2015 року. Також в Протоколі зазначено, що кінцевий бенефіціарний власник (контролер) у юридичної особи може бути і відсутній.

Що таке ідентифікація клієнтів банку?

Отримання документів від клієнтів щодо особи клієнта, пов’язаних осіб та бенефіциарних власників (для юридичних осіб).

 

Для чого?

Це відповідає міжнародній практиці та дозволяє краще боротись із відмиванням коштів, схемними операціями та шахрайством.

 

Коли це відбувається?

Банки проводять регулярну ідентифікацію клієнтів.

 

Як часто це потрібно робити?

Раз в 1-3 роки, в залежності від ступеню ризику.

 

Кого це стосується?

Всіх. Банки мають знати всіх своїх клієнтів, як юридичних так і фізичних осіб.

 

Якими документами це регламентується?

Закон України " Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", Положення про здійснення банками фінансовогомоніторингу», затвердженого постановою Правління Національного банку України від 26/06/2015 № 417

Хто такі публічні діячі?

Широкі повноваження та влада, якими наділені публічні діячі для виконання функцій держави, є джерелом корупційних ризиків та ризиків відмивання корупційних коштів. До публічних діячів мають бути застосовані особливі правила контролю фінансових операцій, що дозволить своєчасно виявляти випадки легалізації коштів, набутих публічними діячами в результаті корупційних діянь, зокрема отримання хабарів, розкрадання, неправомірного привласнення або нецільового використання майна, зловживання службовим становищем тощо.

 

Законом України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення”, що розроблявся відповідно до останніх рекомендацій Financial Action Task Force on Money Laundering (Міжнародна група з протидії відмиванню грошей) закріплено наступні категорії публічних діячів (публічних посадових осіб):

 

  1. національні публічні діячі,

  2. іноземні публічні діячі,

  3. діячі, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях,

  4. їх пов’язані особи,

  5. їх близькі особи.